Arbeta som kontaktperson

Nu kan du som vill arbeta med barn och ungdomar bidra. Runt om Stockholm finns det barn och ungdomar som lever i destruktiva miljöer och behöver en vuxen förebild som kan hjälpa dem få struktur på sin vardag och komma i kontakt med positiva mötesplatser. Som kontaktperson i Fryshuset får du en utbildning och möjligheten att arbeta tillsammans med barn och ungdomar.

Uppdraget som kvalificerad kontaktperson går ut på att socialtjänsten tillsammans med huvudmannen och bestämmer sig att huvudmannen skulle behöva en vuxen som kan agera bollplank och vara en trygg punkt i vardagen. Socialtjänsten tillsammans med huvudmannen och Fryshuset gör upp en plan om under vilka former huvudmannen och kontaktpersonen ska träffas. För barn som får denna insats är deras vårdnadshavare delaktiga i utformningen av genomförandeplanen. Hur denna genomförandeplan kommer se kan variera och ska vara individuellt utformad utifrån huvudmannens behov.

Alla som är kontaktpersoner hos Fryshuset får gå en utbildning som har skapats enbart för våra kvalificerade kontaktpersoner, där får man lära sig:

 • Hur arbetet som kvalificerad kontaktperson skall ske genom ett erfarenhetsutbyte med andra kontaktpersoner.
 • Socialtjänstlagen och hur socialtjänsterna arbetar.
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • FN:s barnkonvention
 • Anmälningsplikt
 • Lex Sarah
 • Neuropsykiatriska störningar, arbetsmetoder och bemötande.
 • Kontaktpersonerna lär sig evidensbaserad metodik.
 • BBIC
 • Fryshusets värdegrund

Alla som arbetar som kontaktpersoner får även regelbunden handledning från erfarna handledare.

 

Om du känner att du vill bidra och arbeta med barn och ungdomar mellan 12-20 år som behöver stöd av en kvalificerad kontaktperson med

 • Social utsatthet
 • Beteendeproblematik
 • Psykosociala problem
 • Kriminalitet
 • Missbruk
 • Neuropsykiatriska diagnoser

 

Anmäl ditt intresse redan idag till Choukri.Khotar@fryshuset.se